Splash Hingst Grå / ToTo

 • Annonsid: 1580216
 • 11 dagar sedan
 • 751 Visningar
 • 15 Favoritmarkeringar
Inget pris

 • Inriktning:
  Island, Avel, Allround
 • Ras:
  Islandshäst
 • Mankhöjd:
  137 cm
 • Kön:
  Hingst
 • Födelseår:
  2014
 • Färg:
  Skäck
 • Namn:
  Energon von der Nauwies
 • ID-nummer:
  2014151874
 • Ursprungsland:
  Tyskland

DE2014151874

Description in German, English and Svensk

Svensk:

Energon från Nauwies

Energon är en mousigfärgad hjälmskäk som är kala som överför 100% sin stänkgen och 50% sin dovgen till sina avkommor. Han är 5 gånger med mycket tydliga och jämnt fördelade 5g, speciellt gången och galoppen ska betonas, som båda fick en 8 på hans FIZO och därför är elitistiska ;-).

Tyvärr, efter ett halvt års träning, var hans styrka inte tillräckligt för att nå den erforderliga hastigheten för de 8 i pass och tölt. Här fick han 7,5 i trav och 7. i tölt. Byggnaden fick 7,73, inklusive 8,5 för huvudet och långt hår, 8 för proportionerna och lårens position.

Han har hittills kunnat förmedla dessa egenskaper till sina många avkommor. En elegant, harmonisk byggnad med mycket naturlig tölt, en väl hoppad galopp och ett extraordinärt utseende. Liksom honom är fölen artiga, tillitsfulla och inte fräcka. I flera situationer kunde Energon bevisa att han är lugn och balanserad, inte kan granna och stå still när han städar, tvättar och klättrar. Hans avkomma håller också lugn när han skär och borstar och när nya saker kommer på deras väg.

Energon är 1,37 cm lång men ärvs större över hela linjen. Han härstammar från Nostradamus frá Lækjardal, som själv härstammar från den enda Glampi från Vatnsleysu, som tilldelade hederspriset för avkomma och fick 8,68 för ridförmåga. Dammen till Nostradamus testas också med en 7,84 FIZO. Falbgen kommer till Energon via Energons mor, där de välkända hästarna Hegri från Glæsibæ (8.12 4-gång) från Ófeigur frá Flugumýri (hederspris för avkomma och 8.52 RE) tog det med sig.

Tänderna är klara, han har svabbats negativt för den här säsongen och kan gå direkt till sitt nya hem.

På vintern åkte den av vår 12 år gamla systerdotter. Han var inte hingst, han var alltid bra, oavsett om vi red ut med 2 hingstar eller ett sto. Vi kunde också skicka ut de två på egen hand. Han är motiverad i fält och rymd men aldrig bråttom.

Varför ger vi upp det alls? Tyvärr har det visat sig att han inte klarar en förändrad flock ston under häckningssäsongen. Han skär av de nya stonarna och biter dem. Han sparkar inte. Därför skulle det vara bra om han kommer till en liten uppfödare som har en konstant avelsbesättning eller att besättningen existerar inklusive de utländska stonarna innan han kommer till den.

English:
Energon from the Nauwies

Energon is a mousgrey colored splash pinto who passes on 100% his splash gene and 50% his fallow gene to his offspring. He is 5 gaited with very clearly and evenly distributed 5g, especially the walk and the canter are to be emphasized, both of which were judged with an 8 on his FIZO and are therefore elitist ;-).

Unfortunately, after half a year of training, his strength was not enough to reach the required speed for the 8 in pass and tölt. Here he got 7.5 in trot and 7. in tölt. The building was rated 7.73, including 8.5 for the head and long hair, 8 for proportions and position of the limbs.

He has been able to pass these traits on to his many offspring up to now. An elegant, harmonious building with a lot of natural tölt, a well jumped canter and an extraordinary look. Like him, the foals are polite, trusting and not cheeky. In several situations, Energon was able to prove that he is calm and balanced, cannot neigh and stand still while cleaning, washing and climbing. His offspring also keep calm when cutting and brushing and when new things come their way.

Energon is 1.37 cm tall, but is inherited larger across the board. He is descended from Nostradamus frá Lækjardal, who himself descends from the one and only Glampi frá Vatnsleysu, who awarded the honorary prize for offspring and got 8.68 for riding ability. The dam of Nostradamus is also tested with a 7.84 FIZO. The Falbgen comes to Energon via Energon's mother, where the well-known horses Hegri frá Glæsibæ (8.12 4-gaits) from Ófeigur frá Flugumýri (honorary prize for offspring and 8.52 RE) brought it with them.

The teeth have been done, he has been swabbed negatively for this season and could go straight to his new home.

In winter it was ridden by our 12 year old niece. He wasn't stallion, he was always good, regardless of whether we rode out with 2 stallions or a mare. We were also able to send the two off on our own. He is motivated in the field and space but never in a hurry.

Why are we giving it up at all? Unfortunately, it has been shown that he cannot cope with a changing herd of mares during the breeding season. He cuts off the new mares and bites them. He doesn't kick. Therefore it would be good if he comes to a small breeder who has a constant breeding herd or the herd exists including the foreign mares before he comes to it.

Tysk:
Energon von der Nauwies

Energon ist ein mausfalbener Helmschecke, der zu 100% sein Splashgen und zu 50% sein Falbgen an seine Nachkommen weitergibt. Er ist 5 Gänger mit sehr klar und gleichmäßig verteilten 5 Gängen, gerade auch der Schritt und der Galopp sind hervorzuheben, die beide mit einer 8 auf seiner FIZO beurteilt wurden und somit elitär sind ;-).

Leider reichte seine Kraft nach einem halben Jahr Training noch nicht aus, um im Pass und Tölt das geforderte Tempo für die 8 zu erreichen. Hier bekam er im Trab die 7,5 und im Tölt die 7. Das Gebäude wurde mit 7,73 bewertet, unter anderem mit 8,5 für den Kopf und das Langhaar, 8 für Proportionen und Stellung der Gliedmaßen.

Diese Eigenschaften konnte er bis jetzt auch an seine vielen Nachkommen weitergeben. Ein elegantes, harmonisches Gebäude mit ganz viel Naturtölt, gut gesprungenem Galopp und einer außergewöhnlichen Optik. Die Fohlen sind wie er höflich, zutraulich und nicht frech. In mehreren Situationen konnte Energon jetzt beweisen, dass er ruhig und ausgeglichen ist, nicht wiehert und ruhig stehen kann beim Putzen, Waschen und Aufsteigen. Auch seine Nachkommen behalten die Ruhe beim Ausschneiden und Bürsten und wenn neue Dinge auf sie zukommen.

Energon ist 1,37 cm groß, vererbt sich aber durchgängig größer. Er stammt ab von Nostradamus frá Lækjardal, der selbst von the one and only Glampi frá Vatnsleysu abstammt, der den Ehrenpreis für Nachkommen verliehen und 8,68 für Reiteigenschaften bekommen hat. Auch die Mutter von Nostradamus ist mit 7,84 FIZO geprüft. Über Energons Mutter kommt das Falbgen zu Energon, hier brachten es die bekannten Pferde Hegri frá Glæsibæ (8,12 4gängig) von Ófeigur frá Flugumýri (Ehrenpreis für Nachkommen und 8,52 RE) mit.

Die Zähne wurden gemacht, er ist für diese Saison negativ getupfert und könnte sofort in sein neues Zuhause gehen.

Im Winter wurde er von unserer 12 jährigen Nichte geritten. Er war nicht hengstig, er war immer artig, egal ob wir mit 2 Hengsten oder einer Stute zusammen ausgeritten sind. Auch alleine konnten wir die 2 losschicken. Er ist im Gelände und Platz motiviert aber nie eilig.

Warum geben wir ihn überhaupt ab? Es hat sich leider gezeigt, dass er mit einer wechselnden Stutenherde in der Decksaison nicht klarkommt. Er trennt die neuen Stuten ab und beißt diese. Treten tut er nicht. Deswegen wäre es gut, wenn er zu einem kleinen Züchter kommt, der eine beständige Deckherde hat oder die Herde besteht inklusive der Fremdstuten bevor er dazu kommt.

First ad
Kontakta annonsör

  Tyskland


Fler annonser från säljaren (2)

Premium
Sälj ännu snabbare med boost!

Våra olika boosterpaket hjälper dig nå ut till ännu fler köpare så att du kan sälja upp till 10x snabbare, och förhoppningsvis få mer betalt

Second ad