Daniel Nordin

Medlem sedan2019-01-11

Verifierad via
  • Epost
  • Telefon

Annonser av Daniel

Annonser av Daniel

Företag 6

Fågelsång

  • Laholm
  • Hästgårdar
10 900 000 kr
22 feb

Rationell mjölkgård med modernt kostall, suggstall, jord, skog och fint boende. Välskött rationell lantbruksfastighet med mjölkproduktion i full drift belägen ca 5 km öster om Våxtorp. Modernt kostall för ca 75 mjölkkor från 2008 med lösdrift och mjölkningsrobot samt kompletterande ändamålsenlig ekonomibyggnation (ungdjursstall, maskinhall, gödselbrunnar m.m.). Suggstall (renoverat 2001) med 42 suggplatser plus tillväxtgrisar. Fin bostadsbyggnad i 1 1/2-plan om fem rum och kök. Gårdens byggnation är väl omhändertagen och håller gott skick. Total areal ca 48 ha i god arrondering hållande åker- och betesmark, produktiv skogsmark med hög bonitet (9,4 m3sk/ha/år) samt övrig areal. Fastighetens beskaffenhet och geografiska läge inbjuder till många olika verksamheter och kombinationsmöjligheter för egenföretagaren, såsom mjölk- och grisproduktion, köttdjur, hästhållning, uthyrning m.m. Jakträtten disponeras av köparen direkt från och med tillträdesdagen. Fiskerätt i Smedjeån samt strandrätt ca 900 m. Öppen budgivning, utgångspris 10,9 milj. SEK för fastigheten. Utöver fastigheten ges även möjlighet att förvärva befintliga driftstillgångar (maskiner, djur och lager). Enskild visning bokas med undertecknad fastighetsmäklare, telefon 073-344 02 04. För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan. <a href="https://areal.se/fastighet/fagelsang/">Läs mer och kontakta mäklaren</a>