Mikael Dierks

Om mig

Jag är företagsmäklare och mäklar fn en fin ridskola i centrala Stockholm, se annons.


Medlem sedan2020-08-05

Verifierad via
  • Epost
  • Telefon

Annonser av Mikael

Annonser av Mikael

1

Privatägd ridskola med event och konferensverksamhet

  • Stockholm
  • Hästservice
Inget pris
4 nov

Det är mycket sällan som en privatägd ridskola, event och konferens med cirka 15 hästar i Stockholm med närhet till Stockholms innerstad är till salu. Rörelsen är strategiskt placerad och har i dag en verksamhet med ca 7 personer som personal, samtliga är timanställda. Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler och mark. Genom sitt förnämliga läge och med fin historik har man många gamla lojala kunder såväl som nya som utövar sitt största intresse här. Anläggningen består av 1 stall sektion, 14 spiltor. Kontor, förråd, träpellets och foder, 4 ha gräshagar, ridvägar i vacker natur. Kontor, personalrum med omklädning och föreläsningssal. För närvarande har verksamheten knappt 500 st ridande kunder i månaden. EKONOMISK UTVECKLING Omsättningen har de senaste åren legat på mellan 3,3 och 3,6 mkr. Under pågående verksamhetsår prognosticeras en omsättning med en uppåtgående trend. Verksamheten har ej påverkats negativt av Covid 19-pandemin utan tvärtom har efterfrågan av tjänsterna ökat med undantag av den mindre eventverksamheten som märkt av en nedgång. Bruttoresultatet, dvs resultatet före avskrivningar har de senaste åren för verksamheten har varit på drygt 700 tkr. Ett normalresultat före dispositioner justerat för avskrivningar har vi beräknat till i intervallet 500 – 600 tkr, beroende på inköp av nya hästar. SAMMANTAGET: Stabil ekonomi med bra vinst, kompetent personal och låg personalomsättning. ÖVRIGT Samtliga Stockholms närförorter expanderar och kundbasen stiger i den populära ridsporten. För en aktör i branschen är detta ett gyllene tillfälle att förvärva en spännande aktör med utvecklingspotential. En intressent har sannolikt gedigen branscherfarenhet alternativt erfarenhet från drift av motsvarande verksamhet idag. Vi arbetar i detta ärende med sekretessförbindelse, vilken sänds ut efter kontakt med mäklaren innan prospekt delges intressent. Ta kontakt med Mikael Dierks, TACTIC Företagsförmedling, 0709-217 217 eller mikael.dierks@tactic.se vid intresse och för mer information.