Besvärande insekter i sensommarvärmen?


Besvärande insekter i sensommarvärmen? 

Sommaren är en härligt tid, men för våra hästar  innebär värmen också insekter som kan orsaka både irritation och sjukdomar för våra fyrbenta vänner. Caroline Brunstedt på Brunmåla Häsklinik i Täby berättar mer. Vilka är insekterna, och hur kan vi skydda oss mot dem?

 

Fästingar

Är de djur som i högsta grad associeras med sjukdom hos häst, och det handlar främst om Granulocytär anaplasmos, tidigare kallad Ehrlichios, som orsakas av en bakterie som överförs via fästingbett. Infektionen karaktäriseras av hög feber, nedsatt allmäntillstånd, vinglighet eller ovilja att röra sig, svullnad i ben samt ibland också gulaktiga slemhinnor. Sjukdomen kan även förlöpa subkliniskt, dvs hästen uppvisar inga symtom. Fästingar trivs i skuggiga, fuktiga marker med riklig vegetation. För att förebygga fästingangrepp kan man undvika att låta hästar beta i sådana miljöer. Visitera igenom hela hästen varje dag och plocka bort eventuella fästingar så snart som möjligt.

Knott och mygg

Kläcks i stillastående vattensamlingar och blir fler till antal då fuktig väderlek följs av värme. Knott är mest aktiva kvälls-, nattetid och gryning. De trivs framförallt i skuggiga och fuktiga områden. Det är viktigt att skydda hästen från massiva knottangrepp då det kan påverka hästen kraftigt och t.o.m. förorsaka dödsfall. Föl är särskilt känsliga.

Svidknott 

Kan särskilt islandshästar vara känsliga mot. De reagerar på svidknottens saliv med att utveckla hudirritation och intensiv klåda, sk ”sommareksem”.

Broms 

Är snabbflygande och biter hårt vilket orsakar stress och smärta hos hästen. Hästarna kan springa i panik för att försöka fly. Bromsar är mest aktiva dagtid.

Flugor 

Kan bära på inälvsparasiten Habronema, vars larver kan orsaka svårläkta sk ”sommarsår” hos häst och kan även infektera ögon. För att minska mängden flugor som kläcks är det viktigt att hålla rent i stallet och forsla bort gödsel. Skydda eventuellt uppkomna sår mot flugor och skydda hästens ögon mot flugor.

Styngflugan 

Lägger ägg på hästens framben och bog, vilket syns som små gula prickar. Mot sensommaren kläcks äggen vilket orsakar klåda hos hästen som biter och kliar sig och får på så sätt i sig larverna, som kan orsaka besvär i munhålan innan de migrerar vidare till magsäcken, där de övervintrar. Larverna lägger inga ägg varför de inte kan påvisas vid träckprov. Larverna kommer ut via hästens träck nästa vår, förpuppas och utvecklas till nya flugor. För att hålla nere antalet styngflugor bör man skrapa bort äggen direkt när man ser dem i hästens päls, t ex med hjälp av en ryktsten.

 
Tips!

●      Öppna betesmarker, gärna lite högre belägna där det blåser lite brukar ha mindre problem med insekter än skog och fuktiga marker.

●      Klipp inte man, svans och öronhår i onödan under sommaren då håret skyddar mot insekter.

●      Använd insektsmedel om det behövs men med försiktighet, läs noga på förpackningen och använd endast produkter som är godkända och avsedda för häst. Tänk på att produkterna ofta är skadliga för miljön och för andra djur.

●      Flugtäcke och huva kan vara ett alternativ men kontrollera att de har bra passform. Beroende på vilken typ av insekter man har besvär med kan man stalla in hästarna under den del av dygnet då insekterna är som mest aktiva.