Grovfoder


Grovfoder

Minsta rekommenderade giva av grovfoder är 1,5 kg torrsubstans per 100 kg kroppsvikt, vilket innebär att av ett hö med 84% torrsubstans behöver man ge minst 10 kg till en stor häst som väger 560 kg, och av ett hösilage med 64% torrsubstanshalt behövs det minst ca 13 kg till samma häst. Mindre giva än den rekommenderade medför risk för mag-tarmrubbningar och beteendestörningar.

För att kunna beräkna en foderstat till din häst behöver du känna till dess vikt samt göra en uppskattning av det arbete hästen utför. Man måste även ha en grovfoderanalys så att man vet exakt vad fodret innehåller, för att den ska få i sig rätt mängd av alla olika näringsämnen inklusive mineraler, samt även för att undvika onödigt svinn pga överutfodring. För att undvika svinn är det också viktigt att väga grovfodergivan. Vid utfodring i hage kan man tänka på att inte utfodra direkt på marken då mycket foder går förlorat då det trampas ner i lera osv, använd gärna en foderhäck eller dylikt men se till att anordningar som används är säkra att använda till hästar. Tänk på att även om du använder en foderhäck eller annan anordning är det viktigt att tömma och rengöra denna regelbundet så att inga gamla foderrester finns kvar eftersom det snabbt blir ohygieniskt och medför hälsorisker för hästarna.

Grovfoderbrist

Har man brist på grovfoder och vill komplettera sin foderstat med annat stråfoder kan man eventuellt ersätta en del med halm, som innehåller mycket fibrer vilket är bra för hästens mage och tarm, men innehåller inget protein. Noggrann kontroll av den hygieniska kvaliteten är mycket viktigt då halm kan innehålla mögel som är skadligt för hästen att få i sig.

Lusern är ett grovfoder som finns i pellets och hackad form. Lusern är proteinrikt. Den hackade är att föredra om en del av hö/hösilaget skall ersättas med lusern, då den hackade varianten ger längre ättid. Tänk på att väga givan då den hackade lusernen väger mycket lätt och därför är det lätt att överskatta mängden som man utfodrar med. Pellets bör blötläggas innan utfodring och fungerar utmärkt då proteingivan i foderstaten behöver höjas.

Torkan och foderbristen kan eventuellt också medföra att man tvingas utfodra med hösilage som håller en sämre kvalitet än önskvärt. Därför kan det vara en god idé att låta vaccinera sin häst mot botulism.

Artikeln är framtagen av Brunmåla Hästklinik

https://www.brunmala.se/