Hästens sista dag- om avlivning av häst

Artikel i samarbete med Svensk Lantbrukstjänst

De flesta hästägare är någon gång med om den sorgliga dagen att få ta avsked av sin häst. Det är ett tungt men viktigt ansvar för alla djurägare att avlivningen sker på ett ansvarsfullt sätt, och kan gå lugnt och värdigt till. Vi har pratat med Johanna Bårring på Svensk Lantbrukstjänst om avlivning och vad du som hästägare behöver tänka på inför den dagen.

Svensk Lantbrukstjänst finns i hela landet och har varit verksamma sedan 1995 de arbetar bland annat med uppsamling av döda djur- hästar- samt avlivning med bultpistol. Deras verksamhet består också av obduktionstransporter till landets obduktionsplatser. Svensk Lantbrukstjänst har en kremeringsugn och möjlighet att hjälpa till med kremering av din häst.

Vad ska du som hästägare tänka på inför en avlivning och hur förbereder du dig?

När beslutet väl är fattat behöver du som hästägare fundera på vilken avlivningsmetod som ska användas. Antingen sker avlivningen med avlivningsvätska som ges av veterinär eller med bultpistol som är den metod som Svensk Lantbrukstjänst tillhandahåller. Du behöver som hästägare också fundera på vad du vill ska hända med hästen efter att den är avlivad, då det är viktigt att hanteringen går rätt till. Det är till exempel inte tillåtet att gräva ner hästar eller andra lantbruksdjur utanför vissa specifika undantagsområden, utan djuret behöver tas om hand på ett korrekt sätt vilket är viktigt ur smittskyddsperspektiv. Du kan dock få tillstånd från kommunen att gräva ner din häst om du bor utanför undantagsområde.

Inför själva avlivningen är rekommendationen att förbereda väl och att se till att göra vad som går för att händelseförloppet ska gå så lugnt till som möjligt för alla inblandade. Djurskyddsmässigt är rekommendationen att avlivning med bultpistol sker utomhus, och då är det i vissa fall bra att ge hästen lugnande gel innan, detta behöver då lösas med din veterinär i god tid innan avlivning. Skorna ska gärna vara borttagna om det är möjligt. Det är viktigt att den som ska hålla hästen är lugn och kan behålla fattningen för att inte utsätta hästen för onödig stress.

Avlivning av häst, hur går det till?


- Våra erfarna entreprenörer kommer ut ensamma till den häst det berör, så det behöver finnas någon erfaren person på plats som kan hjälpa till att hålla i grimskaftet. Avlivning sker alltid utomhus på lämplig plats. Vi använder oss av bultpistol som är en smärtfri och skonsam metod för avlivning. Hästen blir direkt medvetslös av bultpistolen och därefter görs en avblodning inom en viss tid som gör så att hästens hjärta stannar. När detta är klart transporterar vi bort hästen och tar hand om den utifrån ägarens vilja, berättar Johanna.  

Vad händer med hästen efter avlivning?


Efter avlivningen tas hästen om hand på det sätt som ägaren önskar. Svensk Lantbrukstjänst kan transportera bort hästen för kremering där möjligheten finns att välja samkremering eller separat kremering och få aska tillbaka i urna, eller att hästen återgår till kretsloppet och blir värme till hus och hem. Möjligheten finns också att välja att gräva ner hästen- detta kräver alltid tillstånd från kommunen. Här behöver du som hästägare dock vara medveten om att är hästen avlivad med avlivningsvätska är det inte ett lämpligt alternativ. Avlivningsvätskan får inte komma ut i avlopp eller vattendrag, då den kan vara ett hot mot djurs och människors hälsa och mot miljön. 

Vad ska jag göra med hästpasset?


Efter avlivning ska hästens pass ogiltigförklaras. Det görs av respektive hästs avelsförbund, både i Sverige och utomlands. Som hästägare kontaktar man avelsförbundet så passet kan makuleras och databasen uppdateras.