Hovböld hos häst

Hovböld är en vanlig orsak till akut hälta hos häst. En hovböld uppkommer då bakterier kommer in i hoven innanför hovkapseln och växer till. Orsaken kan vara en spricka, sömstick eller sömtryck eller att hästen trampat på något hårt eller vasst som t ex en sten. Ingångshålet kan vara svårt att lokalisera. Det är vanligare att hovbölder uppkommer vid överdrivet våta eller torra förhållanden, då hovens naturliga skydd försvagas. Bakteriernas tillväxt och den följande varbildningen som sker leder till ett ökat tryck inuti hovkapseln som orsakar smärta hos hästen. 


Symtom

Symtomen som uppstår då är ökad värme i hoven, ökad puls till hoven (känns pulserande på kotans baksida) och hälta som kan variera i grad från mild och diffus till så kraftig att hästen inte alls vill stödja på benet. Efter en tid kan benet även svullna uppåt. Hästen reagerar vanligen för tryck med visitertång i området för hovbölden, men om den sitter under skon kan den vara svårare att lokalisera och skon behöva tas av. 


Behandling

Behandlingen kan bestå av att man lägger ett våtvärmande desinficerande omslag (t ex jodopax) runt hela hoven inklusive kronranden i syfte att mjuka upp hornet. Därefter kan det vara lättare att dränera ut bölden, genom att verka upp ett hål där var kan rinna ut. Hästen brukar bli mindre halt direkt när trycket inuti hoven minskar. Det är viktigt att söka veterinär om man är osäker, då en hovböld inte alltid är lätt att skilja från andra allvarligare tillstånd såsom hovbensfraktur eller fång. En hovböld som lämnas obehandlad riskerar att sprida sig uppåt under hovväggen och spricka upp i kronranden, vilket leder till längre tids smärta och obehag för hästen samt ökad risk för komplikationer. Det är en god idé att bättra på hästens stelkrampsskydd då den drabbats av en hovböld. De viktigaste förebyggande åtgärderna görs genom korrekt skoning och hovvård.

Artikeln är framtagen av Brunmåla Hästklinik

https://www.brunmala.se/