Tillbaka från betet - så gör du installningen smidig för hästen!

Sensommaren är här och efter betet är det nu dags för installning på många håll. Hur ska du göra för att övergången ska bli så smidig som möjligt för din häst gällande foder, stallets miljö och själva hästen?

Foderbyte

Många hästar stödfodras med grovfoder i slutet av betessäsongen, vilket gör foderbytet smidigare. Det man behöver tänka på är att det tar ca 3 veckor för mikroorganismerna i hästen grovtarmsystem att vänja sig vid ett nytt foder, så försök om möjligt göra övergången från bete till grovfoder successivt under ett par veckor. Hösilage och hö innehåller också betydligt mindre vatten än bete, så det är bra om hästen dricker ordentligt vid övergången från bete. För att underlätta foderbytet och få i hästen mer vatten kan man ge hästen uppblött mash med lite extra salt i- hur mycket hästen dricker hänger ihop med saltintaget men det ska självklart inte heller överdoseras.

Återintroducerra kraftfodret stegvis med långsam upptrappning

Om du köper in nytt grovfoder nu vid installningen är det viktigaste den hygieniska kvaliteten på fodret. För att veta vilka analysvärden hästarna i ditt stall ska ha kan du ta hjälp av en foderrådgivare om du är osäker men normalt sett brukar man för vuxna hästar och ponnyer sträva efter ett välbalanserat grovfoder som då har 8,0-10,0 MJ (energi) med 48-60 g smältbart råprotein/kg ts. Det vill säga kvoten mellan energi och smältbart råprotein ligger på 6.

Genomgång av stallet inför installningen

Normalt sett gör man en rejäl sanering av stallet när det står tomt under sommaren. Tömmer boxar och tvättar och sanerar allt. Detta är viktigt ur smittskyddssynpunkt. Innan ni släpper in hästarna i stallet igen, se till att allt är tvättat, rengjort och klart. Gå även över alla rasthagar så de är helt renmockade, samt se över staketen och laga vid behov.

Se gärna över utrustningen i stallet, byt lampor, batteri till brandvarnare med mera- gör en funktionskontroll helt enkelt. Stallet är dammig miljö så dubbelkolla att ventilationen fungerar som den ska och är rengjord ordentligt om du har mekanisk ventilation- om den inte fungerar optimalt blir stallmiljön snabbt dålig för hästarna. De kan då drabbas av hosta, luftburna sjukdomar och problem med luftvägarna. Dubbelkolla så att utrymmena för foderförvaring är städade och rengjorda inför höstens leveranser. Detta gäller även rum för kraftfoder och eventuella tillskott.

Hästens omställning från bete till stall

Beroende på hur betet har sett ut och hur det används kan hästarna behöva avmaskas vid installningen. Gör ett träckprov för att veta parasitstatus på hästarna- det kan vara bra om man har en veterinärkontakt som gör allt arbete kring parasitkoll och vid behov avmaskar för samtliga hästar i stallet så man har en bra överblick. Se också över vaccinationer när många hästar ska samlas under ett och samma tak. Om det kommer in nya hästar till stallet kan det vara aktuellt med en karantändel för de hästarna där de får stå i karantän i ca 3 veckor innan de blandas med övriga hästar i stallet. Om hästarna i stallet kommer hem från sommarbete på olika håll är det extra viktigt att ha koll på vaccinationer och vara extra observant på tecken på sjukdom de första veckorna efter installningen. Att tempa hästar vid samma tidpunkt är en bra rutin generellt, och extra viktigt de första veckorna efter installningen för att snabbt upptäcka eventuell smitta.

Igångsättning

De flesta hästar har inte hunnit tappa så mycket kondition under betet om det är ca 4 veckor långt, men en gradvis upptrappning av arbetet är ändå vanligt där man successivt ökar på arbetsintensiteten under ett två-tre veckor. Därefter påbörjas det vanliga arbetet.