Veterinären kommer till stallet- så kan du underlätta

Ett veterinärbesök är något som alla stallägare är med om, och stallet är ofta veterinärens arbetsplats. För att undvika onödiga olyckor och för att göra besöket så smidigt som möjligt för både dig, veterinär och din häst finns det en del saker du kan göra för att förbereda inför besöket. Läs mer här!

Som hästägare behöver man göra veterinärens arbetsmiljö så säker som möjligt. En säker arbetsplats minimerar risken för incidenter. Besöket blir då också smidigare, och man minskar risken för smittspridning. 

Inför besöket

Förbered veterinärens besök så du underlättar så mycket som möjligt. Om du inte som ägare har möjlighet att själv närvara är det viktigt att du har en medhjälpare på plats som klarar av att hantera din häst, även i ett trängt läge. Medhjälparen behöver också kunna svara på frågor kring hästen, så den personen behöver ha fått grundläggande info innan. Hästen ska stå i stallet och vara rengjord inför undersökningen. Om det är lösdrift behöver det finnas uppbindningsmöjlighet. Ha passet tillgängligt och kolla gärna när senaste stelkrampsvaccination gjordes. 

Det är bra om man kan stå i ett ostört utrymme som är förberett. Där bör det vara bra belysning och  gärna ett litet bord för veterinärens väska, instrument och mediciner- gärna med rent tidningspapper på.

Det behöver finnas tillgång tillvarm- och kallvatten samt tvål och avtorkningspapper.

Arbetsmiljö

Om det är dåligt väglag se till att det går att ta sig lätt till och från stallet samt stallplanen. Ploga, sanda eller salta vid behov. Ingångarna i stallet behöver också vara halkfria. 

Veterinären har kanske aldrig varit i ditt stall förut, så märk ut låga dörrposter eller höga trösklar för att undvika onödigt snubblande. 

Om hästen är orolig eller aggressiv behöver veterinären få veta och kunna förbereda sig på detta, och du eller eventuell medhjälpare behöver kunna hantera hästen även i ett sånt läge. Du som ägare ska också kunna kontaktas enkelt via telefon.

När besöket är klart är det bra om det finns möjligheter för rengöring av skor och sulor med vatten, rengöringsmedel och borste för att undvika smittspridning mellan olika stall.

Bra stallrutiner

Rutiner är viktigt i alla stall,  och underlättar verkligen när hästen behöver vård. Att tempa hästarna vid samma tidpunkt varje dag gör att man har bra koll på om någon börjar bli sjuk, och då hästars naturliga temp kan variera en aning så har man full koll på sin egen hästs normaltemp. 

Hur ser möjligheten till karantän ut, kan man stänga av en del av stallet för isolering av en sjuk individ? Ett välutrustat stallapotek, samt material för att kunna hantera en häst är viktigt. Så det ska finnas extra handskar, engångshandskar, evt en brems, plus material för sårvård och rengöring. All information om hästarna i stallet kan finnas samlat i en stallpärm- denna behöver också uppdateras kontinuerligt så att informationen är aktuell. Detta är särskilt viktigt i kollektivstall givetvis. Både kontaktuppgifter till ägare, och info om hästen och hästens hälsa och försäkringsbolag ska finnas med.

Charlotte Jibréus


Charlotte är en hippolog med ett stort och brett hästintresse. Charlotte har arbetat i hästbranschen sedan 2007 som bland annat ridlärare, stallchef, foderrådgivare, föreläsare och försäljningschef.