Anders Foder

Vi bedriver ett jordbruk i Sala kommun Västmanland. Inriktningen är vallodling och spannmål. Skörd av vall säljs mestadels som hästfoder.
Småbalarna tokas på hötork
Halm är av havre och vete

Anders Foder Annonser

Inga aktiva annonser