Arnessons Maskintjänst & Foder AB / Arnessons Entreprenad

Vi är två bröder Anders och Henrik Arnesson och en heltidsanställd, + extra personal som driver vår föräldragård med arrenden. Vi brukar ca 300ha åker, där vi främst odlar grovfoder till häst hö och hösilage både i rund och fyrkantbal 10-400kg, Nyhet! fyrkantbal halm och fyrkantbal andraskörd går att få i stora fyrkantbalar som är uppdelade i små balar, -mycket lätthanterligt! Vi har även spannmål till foder och bröd, oljeväxter och vallfrö till utsäde. En del av arealen är KRAV-certifierad vi hjälper även till med maskintjänster för hästägare, lantbrukare, vägföreningar, privatpersoner m.m. Vi har också en mindre besättning dikor av köttras.
Vi har hållit på med lantbruk och hästfoder hela livet, Henrik är även utbildad Lantmästare och kan hjälpa till med foderstater.
Går även att hämta på helger efter ö.k.

Arnessons Maskintjänst & Foder AB / Arnessons Entreprenad Annonser