HNS HästNäringens Nationella Stiftelse

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) är en paraplyorganisation som vill förbättra förutsättningarna för alla hästar och hästvänner – stora som små, kända profiler till amatörer, oavsett sport eller förbundstillhörighet. Gemensamt med våra samarbetsorganisationer är hästen – vi tror att det finns en häst för alla. Verksamheten utgår från stiftelseurkunden samt en treårig strategiplan som tillsammans med vår vision är det vi strävar efter långsiktigt.

Visionen inspirerar och motiverar oss: Hästen utvecklar och förenar Sverige

Missionen beskriver det vi gör till vardags: Med kunskap och samverkan skapar vi en hållbar svensk hästnäring