Hushållningssallskapet

Hushållningssällskapet är Sveriges största oberoende rådgivningsorganisation inom de gröna näringarna och bildades för 200 år sedan. Vi finns över hela landet, organiserade i fristående Hushållningssällskap och bolag. På vår hemsida kan du se vilka tjänster vi erbjuder.

Inom byggnad erbjuder vi för hästhållare bland annat:

Förstudier
Myndighetskontakter och ansökningar såsom ansökan om förprövning
Projektering av stall och andra byggnader
Råd om förbättringar i befintliga stall.

Vad vi mer kan erbjuda finns att läsa på vår hemsida.

Hushållningssallskapet Annonser

Inga aktiva annonser