Skriva köpekontrakt

När du köper häst är det viktigaste av allt att ett köpeavtal skrivs mellan parterna. Vad har ni som köpare och säljare kommit överens om? Var noga med att få med ev. skadehistorik och/eller sjukdomar.


Avtalet bör också säga något om hästens utbildningsnivå och vad den är tänkt att användas till.


Viktigt att få med i köpekontraktet är exakta uppgifter om när köparen tar över hästen. Kolla noggrant med försäkringsbolaget så att försäkringen skrivs över på dig som köpare samma dag som hästen enligt kontraktet blir din.


Det finns många klausuler som kan skrivas in i ett köpekontrakt. Ett tips är att utgå från en mall och att sedan tillsammans författa avvikelser och tillägg. Se till att kolla igenom kontraktet noga och var extra observant på de delar som tillsammans författats av båda parter. Ha gärna aktuell lagstiftning med i tankarna när klausuler skrivs.


Övriga dokument att hålla koll på är; Registreringshandlingar (i rasförening) och uppgifter om vaccinationer. Tänk också på att alla hästar ska ha hästpass. Hästpasset är säljarens ansvar att lämna över, och det gäller även om du ska vara fodervärd eller på liknande sätt hyra eller låna en häst. Kopia av passet räknas inte som godkänd handling.

Annons
First ad
Second ad
Third ad
Fourth ad