Tänk på det här när du fotar / filmar din häst

Lägg upp din annons med bild och om möjligt även film - annonser med bilder och/eller filmer leder till 40% snabbare försäljning på Hästnet i genomsnitt! Som köpare är du intresserad av att se hur hästen ser ut (hela hästen), så tänk på när du tar en bild att hela hästens kropp ska vara med. Det finns olika sätt att visa en häst på film. Är det en häst som säljs med tävling som ändamål bör filmen visa hästens kunskapsnivå i aktuell disciplin. Säljs hästen som hobby- eller sällskapshäst kan det istället finnas anledning att filma när den ex. lastas, tas in från hagen eller liknande. Att få se när hästen rör sig på något sätt, under ryttare eller på lina, är alltid bra, även om du inte köper en tränings/tävlingskompis.

Ovan ser du ett bra exempel på en väl genomtänkt annonsbild.

First ad
Second ad
Third ad
Fourth ad