Hästar

Jag har hittat min drömhäst, men annonsen verkar för bra för att vara sann?

Var alltid objektiv när du läser en annons. Omvärldsbevaka. Verkar priset rimligt i relation till hästens stam, ålder och utbildningsnivå? Om inte, och du känner dig osäker, kontakta oss så hjälper vi dig!


Jag har försökt kontakta säljaren men får inget svar?

Många annonser får fantastiskt många svar, vilket ibland leder till att annonsören helt enkelt inte har möjlighet att svara alla som hör av sig. Får du ingen kontakt på telefon kan ett tips vara att skicka ett mail till annonsören. Beskriv kort dig själv och varför du fattat intresse för annonsen. Kanske hinner annonsören med att i alla fall läsa ditt mail, och fattar denne intresse finns stor möjlighet till kontakt.


Jag har sett en annons som jag tror är bluff?

Vi ser mycket allvarligt på bedrägerier och uppskattar att du som besökare är uppmärksam på eventuella annonser som inte känns trovärdiga, eller som är uppriktigt felaktiga. Om du skulle komma över en sådan annons ser vi gärna att du ”anmäler den” till oss. Det gör du genom att klick på ”anmäl annons” till höger under bilden. Vi kommer då att få en notis och återkoppla till dig med åtgärd.


Jag har sett en häst från utlandet jag är intresserad av, gäller samma regler som i Sverige?

Om du hittat en häst från ett annat land hos oss gäller samma kommunikationssätt som med en svensk annonsör. Det är kostnadsfritt att använda chattfunktionen på siten. Om du sedan bestämmer dig för hästen, gäller lite andra regler än om du köper en häst från Sverige; Hästen behöver ha ett hälsointyg av officiell veterinär innan den transporteras till Sverige. När hästen har kommit till Sverige ska den registreras hos en svensk avelsorganisation eller registerförande förening. Du kan läsa mer om att “ta in hästar till Sverige” på Jordbruksverket hemsida HÄR! Tänk också på att i göra upp med säljaren vem som ska stå för kostnaden av transport, samt om priset anges i SEK eller annan valuta. Ink eller ex moms?


Vad är skillnaden mellan att köpa av en privatperson och en näringsidkare?

När du som privatperson köper häst av en hästhandlare är det konsumentköplagens regler som blir tillämpliga. Konsumentköplagen kan inte avtalas bort så köparen får sämre villkor än de som anges i lagen. Därför erbjuder hästhandlare ofta bytesrätt. Är säljaren privatperson är det köplagen som ska tillämpas vid eventuell tvist mellan parterna. Enligt köplagen är parterna fria att avtala avsett om detta blir till fördel eller nackdel för köparen. Du kan läsa mer om vad som gäller på jordbruksverkets hemsida HÄR! Förutom skillnader i lagstiftningen kan det också vara olika i hur du tas emot som köpare hos en privatperson eller näringsidkare. Ofta vet en privatperson mer om sin häst, vilket gör att du kan få svar på fler frågor (med förutsättning att han hon är ärlig). Hos en näringsidkare brukar det dock finnas möjlighet att ev provrida fler hästar på en och samma gång, samt att bemötandet och provridningen många gånger går mer professionellt till, vilket kan vara en trygghet i sig.


Vad säger lagen?

För hästaffärer gäller olika lagar beroende på om du som köper hästen är privatperson eller näringsidkare, samt om den du köper av är privatperson eller näringsidkare. Köplagen gäller när köpet sker mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare samt när en näringsidkare köper något av en privatperson. Om däremot en privatperson köper hästen av en näringsidkare ska istället konsumentköplagen normalt tillämpas. De båda lagarna skiljer sig något åt, och speciellt när det handlar om köprättsliga fel. Konsumentköplagen är en tvingande lag, vilket betyder att säljaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Konsumentköplagen står alltid över det som står i ett köpeavtal om det skulle uppstå en tvist. Tänk på att reklamera direkt om du upptäcker ett fel. Konsumentköplagen tillämpas också i de fall säljaren inte är näringsidkare, men överlåtelsen har förmedlats av en näringsidkare. Köpet blir då att betrakta som ett konsumentköp och såväl säljaren som är privatperson och förmedlaren blir ansvariga för hästen och eventuella skadestånd. Enligt köplagen är en förutsättning för att få åberopa ett köprättsligt fel gentemot säljaren att man inte märkte eller borde ha märkt felet vid en undersökning före köpet. Tänk på att reklamera direkt om ett fel upptäcks, skriftligen.

First ad
Second ad
Third ad
Fourth ad