Om oss

Den 1 juni 2018 tog Länsstyrelsen över huvudansvaret från Polismyndigheten att enligt djurskyddslagen transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur. När djur omhändertas uppkommer kostnader som slutligen ska betalas av den som omhändertagandet har riktats mot, vanligtvis djurets ägare. Om ett omhändertaget djur säljs ska köpesumman i första hand täcka Länsstyrelsens kostnader för uppstallning, veterinärvård med mera. Skulle köpesumman överstiga Länsstyrelsens kostnader kommer återstående summa återföras till den som åtgärden riktats mot.